Som taxisjåfør må du først og fremst like å kjøre bil. Du bør være positiv og hjelpsom, klare å takle stressende situasjoner, og løse menneskelige og trafikale utfordringer på best mulig måte.

Å bli taxisjåfører krever ingen formell utdanning, men du må oppfylle en rekke krav. Det er som regel taxisentralen som hjelper deg med å bli sjåfør. Deretter kan du søke arbeid hos en taxieier tilknyttet sentralen.

Opptakskrav
For å få lov til å kjøre taxi, må du få utstedt politiets kjøreseddel.
Dette er kravene du må oppfylle før kjøreseddel utstedes:
Du må ha fylt 20 år
Du må ha førerkort
Du må ha en godkjent helseattest
Du må ha godkjent vandelsattest for de siste fem årene

nordic taxi løyve

Verksgata 54 4013 Stavanger

94 45 71 51

post@nordictaxi.no