Klageskjema

Send oss en skriftelig klage

NordicTaxi kjører ca 35 000 – 45 000 turer i året. De aller fleste blir leverte på en tilfredsstillende måte, men noen turer går dessverre ikke helt som de skal. For å kunne forbedre vår service, er vi interessert i tilbakemeldinger/kommentarer fra våre kunder – både ris og ros.

Du kan sende en e-post til følgende adresse:

klage@nordictaxi.no